Oudercommissie

De Wet Kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in ieder kindercentrum. Via deze oudercommissie heeft u inspraak op een aantal fundamentele punten die voor u en uw kind van belang zijn.

De taken van de oudercommissie:

  • de belangen behartigen van kinderen en ouders;
  • de communicatie bevorderen tussen ouders en de medewerkers van de kinderopvang;
  • advies geven over bijvoorbeeld het kwaliteitsbeleid en het pedagogisch beleid en ons beleid aangaande veiligheid, gezondheid en hygiëne.

De oudercommissie vergadert vier keer per jaar, of vaker als dat nodig is. Iedereen kan punten aandragen die in de vergadering besproken worden. Het reglement voor de oudercommissie kunt u op onze locaties inzien.

Nieuwe leden gezocht

Bent u iemand die graag meepraat en -denkt over de opvang van uw kind? Dan is de oudercommissie iets voor u! U kunt zich aanmelden via onze contactpagina. 

Of gebruik het inschrijfformulier dat u krijgt bij het inschrijven van uw kind.