Klachtenregeling

Wij streven naar continue kwaliteit van onze opvang. Onze pedagogische medewerkers houden bij de opvang van uw kind zoveel mogelijk rekening met uw wensen, maar er kan natuurlijk altijd iets misgaan in de opvang van je kind of in de organisatie van de kinderopvang. Kinderopvang blijft tenslotte mensenwerk. U kunt uw klacht bespreken met een van onze medewerkers; zij zullen er uiteraard alles aan doen om uw klacht te verhelpen. Lukt dit niet direct of is er toelichting nodig, dan plannen wij een gesprek met u en de vestigingsmanager. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt. 

Mocht na dit gesprek uw klacht nog steeds bestaan, dan kunt een schriftelijke klacht indienen bij de vestigingsmanager en wordt uw klacht gemeld bij het Klachtenloket Kinderopvang, wat onderdeel is van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Het loket zal proberen de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling.

Geschillencommissie Kinderopvang & Peuterspeelzalen

Wij gaan er uiteraard van uit dat het zover niet zal komen, maar is uw klacht hierna nog niet opgelost? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang. Om dit te kunnen doen, moet u uiteraard eerst de interne klachtenprocedure van onze kinderopvangorganisatie hebben doorlopen.

Reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen
Geschilartikel Kinderopvang en Peuterspeelzalen